Giới thiệu chung

Đoàn Trường Đại học Tây Bắc là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Nhà trường chịu sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc. Đoàn trường là tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn Sơn La.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn trường có 11 liên chi đoàn, 02 chi đoàn trực thuộc với tổng số hơn 4000 đoàn viên thanh niên. 

Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn trường gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí; Thường trực Đoàn trường gồm 01 Bí thư, 03 Phó Bí thư.

Đồng chí Hà Văn Niệm - Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Bắc

Website chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

Đăng ký nhận tin